LGD „Z Tradycją w Nowoczesność” sfinansuje siłownię zewnętrzną w Jodłówce i Pruchniku

LGD „Z Tradycją w Nowoczesność”  sfinansuje siłownię zewnętrzną w Jodłówce i Pruchniku

W ramach projektu współpracy, którego celem jest „Podniesienie atrakcyjności turystycznej i rekreacyjnej, zwiększenie integracji społecznej oraz promocja obszaru , trzy partnerskie LGD stworzą 29 obiektów siłowni zewnętrznych. Ze strony Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia „Z Tradycją w Nowoczesność” w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego dnia  06.07.2018 r. umowę podpisali Wiceprezes Zarządu Pani  Anna Bachnacka oraz Członek Zarządu Pan  Krzysztof Łuc.

Partnerzy projektu to:

· Lokalna Grupa Działania "Pogórze Przemysko - Dynowskie"

· Stowarzyszenie „Kraina Sanu” – Lokalna Grupa Działania

· Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie "Z Tradycją w Nowoczesność"

Obszar, którego dotyczy projekt obejmuje 21 gmin, w których działają Lokalne Grupy Działania tworzące Partnerstwo.

Działania dotyczące projektu będą identyfikowane, specjalnie przygotowanym na potrzeby tworzonej sieci siłowni terenowych Logotypem STARiZ.

Projekt będzie realizowany w latach 2018- 2019. Skierowany jest do mieszkańców i turystów z obszaru objętego projektem współpracy,  a w szczególności do  grup defaworyzowanych określonych w LSR każdego z partnerów tj. mieszkańców obszarów wiejskich, młodzieży, osób powyżej 50 r. ż.,  osób niepełnosprawnych, kobiet, rodzin wychowujących dzieci.

Projekt  obejmuje  m.in.: Budowę siłowni terenowych. W ramach zadania zostanie wybudowane 29 ogólnodostępnych siłowni terenowych (w tym dwie na terenie gminy Pruchnik) pełniących funkcje rekreacyjne z czego 16 na terenie Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia „Z Tradycją w Nowoczesność”. Każda siłownia zostanie wyposażona w urządzenia do wykonywania ćwiczeń, m.in.: Orbitrek, Biegacz, Twister, Motyl, Wioślarz, Wahadło, Ławka, Steper, Prasa ręczna, Wyciąg górny, Jeździec.

Więcej informacji można pobrać ze strony LGD „Z Tradycją w Nowoczesność” http://www.ztradycjawnowoczesnosc.pl/podpisanie-umowy-na-projekt-wspolpracy,999.html

Partner projektu  - LGD "Pogórze Przemysko - Dynowskie" ogłosiło już drugi przetarg na budowę w/w siłowni. Pierwsze postępowanie zostało unieważnione, ponieważ Cena najkorzystniejszej oferty przewyższała kwotę, którą zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Na chwilę obecną rozstrzygany jest drugi przetarg. Więcej informacji na temat przetargów, złożonych ofert można znaleźć pod linkiem: http://www.lgdpogorze.eu/pl/zamowienia-publiczne

DOKUMENTACJA ZEWNĘTRZNEJ SIŁOWNI W JODŁÓWCE I PRUCHNIKU STANOWI ZAŁACZNIK NR 6/16 ORAZ 6/20 do SIWZ

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:LGD „Z Tradycją w Nowoczesność” sfinansuje siłownię zewnętrzną w Jodłówce i Pruchniku
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Pruchniku
Informację opublikował:Agnieszka Wojdyła
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:13.09.2018 10:08