Obwieszczenie o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Pruchnika
z dnia 17 września 2018 r.

o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych

Działając na podstawie art. 16 §1, art. 61a §1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz.U. z 2018 r. nr 754 ze zm.), w związku z Uchwałą Rady Miejskiej w Pruchniku nr XXXIX/285/2018 z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Pruchnik na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów i granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych podaję do publicznej wiadomości informację o obwodach głosowania, ustaleniu ich numerów i granic oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych:

Nr obwodu głosowania

Granice obwodu głosowania

Siedziba obwodowej
 komisji wyborczej

Lokal dostosowany dla osób niepełnosprawnych

Tak/nie

1

Sołectwo HAWŁOWICE

Świetlica wiejska w Hawłowicach

Tak

2

Sołectwo JODŁÓWKA

Szkoła Podstawowa w Jodłówce

Nie

3

Sołectwo KRAMARZÓWKA

Szkoła Podstawowa w Kramarzówce

Tak

4

Osiedle PRUCHNIK DOLNY

Centrum Kultury Sportu i Turystyki w Pruchniku

Tak

5

Osiedle PRUCHNIK GÓRNY – ulice: Księdza Bronisława Markiewicza od nr 224 do końca, Świętego Floriana, Miodowa, Objazdowa, Widokowa

Szkoła Podstawowa nr 2 w Pruchniku Górnym

Tak

6

Sołectwo ROZBÓRZ DŁUGI

Szkoła Podstawowa w Rozborzu Długim

Tak

7

Sołectwo ŚWIEBODNA

Szkoła Podstawowa w Świebodnej

tak

8

Sołectwo RZEPLIN

Remiza Ochotniczej Straży Pożarnej w Rzeplinie

Tak

9

Sołectwo JODŁÓWKA PARCELACJA

Remiza Ochotniczej Straży Pożarnej w Jodłówce Parcelacji

Nie

10

Sołectwo ROZBÓRZ OKRĄGŁY

Remiza Ochotniczej Straży Pożarnej w Rozborzu Okrągłym

Nie

11

Osiedle PRUCHNIK GÓRNY – ulice: Akacjowa, Księdza Bronisława Markiewicza od nr 73 do nr 223, Jasna od nr 61 do nr 123

Szkoła Podstawowa nr 1 w Pruchniku Dolnym

Nie

 

Głosować korespondencyjnie mogą wyborcy posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w tym także wyborcy posiadający orzeczenie organu rentowego o:

  1. całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji;
  2. całkowitej niezdolności do pracy;
  3. niezdolności do samodzielnej egzystencji;
  4. o zaliczeniu do I grupy inwalidów;
  5. o zaliczeniu do II grupy inwalidów; a także osoby о stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny.

Zamiar głosowania korespondencyjnego powinien zostać zgłoszony do Komisarza Wyborczego
w Przemyślu najpóźniej do dnia 8 października 2018 r.

Głosować przez pełnomocnika mogą wyborcy którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 75 lat lub posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w tym także wyborcy posiadający orzeczenie organu rentowego o:

  1. całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji;
  2. całkowitej niezdolności do pracy;
  3. niezdolności do samodzielnej egzystencji;
  4. o zaliczeniu do I grupy inwalidów;
  5. o zaliczeniu do II grupy inwalidów, a także osoby о stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny.

Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa powinien zostać złożony do Burmistrza Pruchnika najpóźniej do dnia 12 października 2018 r.

Lokale wyborcze otwarte będą w dniu głosowania 21 października 2018 r. w godzinach od 7:00 do 21:00.

Burmistrz Pruchnika
Wacław Szkoła

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Obwieszczenie o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Pruchniku
Informację opublikował:Administrator BIP
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:18.09.2018 19:03

Rejestr zmian dokumentu

pokaż