Zarządzenie Burmistrza w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych.

Zarządzenie nr 58/2018

Burmistrza Pruchnika
z dnia 14 września 2018 r.

w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych

Na podstawie art. 114 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz.U. z 2018 poz. 754 z późn. zm.) zarządza się co następuje:

§1.

Wyznacza się na terenie Gminy Pruchnik miejsca przeznaczone na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, Rady m. st. Warszawy i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na 21 października 2018 roku:

 

 

Lp.

 

Sołectwo/osiedle

Miejsce na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych

1.

HAWŁOWICE

tablica ogłoszeniowa k. kościoła

2.

JODŁÓWKA

tablica ogłoszeniowa:

 • koło kościoła (2szt.)
 • przy głównym skrzyżowaniu
 • koło szkoły
 • przy końcowym przystanku autobusowym

3.

JODŁÓWKA PARCELACJA

tablica ogłoszeniowa:

 • przy głównym skrzyżowaniu z drogą do Świebodnej
 • koło sklepu

4.

KRAMARZÓWKA

tablica ogłoszeniowa:

 • koło P. Kopcia (dawna kuźnia)
 • przy sklepie P. Wojtowicz
 • na wprost kościoła

5.

PRUCHNIK DOLNY

tablica ogłoszeniowa:

 • ul. Kańczudzka przy kościelnym parkingu (obustronna)
 • ul. Pogodna przy stacji trafo
 • ul. Jana Pawła II przy budynku Galerii pod Gontem
 • ul. Przemyska koło P. Suluka
 • ul. Jasna koło P. Piczwajdy
 • ul. Ks. B. Markiewicza (na wprost centrum kultury, sportu i turystyki (obustronna), przy skrzyżowaniu z ul. Zacisze, koło P. Długosza)
 • ul. Długa przy parkingu

6.

PRUCHNIK GÓRNY

tablica ogłoszeniowa:

 • przy posesji P. J. Moskwy
 • koło remizy OSP nr 3
 • przy kościele

7.

ROZBÓRZ DŁUGI

tablica ogłoszeniowa:

 • przy głównym skrzyżowaniu
 • przy zespole szkół
 • koło sołtysa

8.

ROZBÓRZ OKRĄGŁY

tablica ogłoszeniowa:

 • przy kościele (obustronna)
 • w centrum sołectwa

9.

RZEPLIN

tablica ogłoszeniowa:

 • przy głównym skrzyżowaniu
 • koło sołtysa

10.

ŚWIEBODNA

tablica ogłoszeniowa:

 • przy szkole podstawowej
 

§ 2.

Umieszczanie plakatów lub haseł wyborczych w innych miejscach niż wymienione w § 1 wymaga uzgodnienia z właścicielem lub zarządcą nieruchomości.

§ 3.

Zgodnie z art. 110 § 6 w/w kodeksu wyborczego plakaty i hasła wyborcze oraz urządzenia ogłoszeniowe ustawione w celu prowadzenia agitacji wyborczej pełnomocnicy wyborczy obowiązani są usunąć w terminie 30 dni po dniu wyborów.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

 Burmistrz Pruchnika
mgr inż. Wacław Szkoła

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie Burmistrza w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Pruchniku
Informację opublikował:Administrator BIP
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:18.09.2018 19:09

Rejestr zmian dokumentu

pokaż