II Przetarg ofertowy na sprzedaż koparko - ładowarki

BURMISTRZ PRUCHNIKA
OGŁASZA
II PRZETARG OFERTOWY
na sprzedaż koparko-ładowarki Białoruś

Nazwa i siedziba organizatora przetargu:
Urząd Miejski w Pruchniku
ul. Rynek 1
37-560 Pruchnik

Tel: 16 623 61 14; fax.: 16 623 61 25

Otwarcie ofert nastąpi w dnia 27 września 2018 r. o godz. 12.30 w Sali narad Urzędu Miejskiego w Pruchniku (pok. Nr 15)

Marka i typ pojazdu: Belarus 82
Numer rejestracyjny nie podlega
Rok produkcji: 1997
Rodzaj pojazdu: koparko-ładowarka
Nr indentyfikacyjny (VIN): 7577_P
Wskazanie licznika: 2300 mth
Rodzaj kabiny/ oznaczenie kabiny krótka/standar
dLiczba osi/Rodzaj napędu/Skrzynia biegów/: 2/4x4/manualna
Oznaczenie silnika/Numer silnika D-240 / 350102
Rodzaj silnika: z zapłonem samoczynnym
Pojemność/moc silnika: 4750 ccm/60 kW (82KM)
Liczba cylindrów/Układ cylindrów: 4/ rzędowy
Polisa OC ważna do 31.12.2018 r.

Cena oszacowania pojazdu – 22 000 zł brutto (w tym VAT 23%)
Cena oszacowania jest jednocześnie ceną minimalną.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest zapłata wadium w wysokości 10% ceny oszacowania pojazdu tj. 2200 zł. Wpłaty wadium należy dokonać na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Pruchniku nr 48 1240 2571 1111 0010 4450 7605 w terminie do dnia 26 września 2018 r.

Kwota wpłaconego wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia pojazdu.

Wadium przepada na rzecz sprzedającego, w przypadku gdy oferent uchyli się od zawarcia umowy lub żaden z oferentów nie zaoferuje ceny minimalnej.

Nabywca zobowiązany jest do zapłaty ceny nabycia w terminie 7 dni od wyniku przetargu. Wydanie pojazdu nastąpi po dokonaniu wpłaty pełnej zaoferowanej kwoty.

Miejsce i termin w którym można obejrzeć przedmiot przetargu:

Pojazd będący przedmiotem przetargu można obejrzeć w bazie warsztatowej Urzędu przy ul. ks. Bronisława Markiewicza 27 w Pruchniku do dnia do 26.09.2018 r. w godzinach od 7:00 do 15:00. W przypadku chęci dokładnego obejrzenia pojazdu należy uprzednio skontaktować się telefonicznie z pracownikiem Urzędu Miejskiego, tel. 16 623 61 23 lub 16 623 61 14.

Oferty w zamkniętej kopercie, wraz z kopią dowodu zapłaty wadium należy składać w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Pruchniku w terminie do 27 września 2018 r. do godz. 12.00 (decyduje data wpływu do Urzędu) z dopiskiem „Oferta na zakup koparki Białoruś”

 

 Burmistrz Pruchnika
Wacław Szkoła

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:II Przetarg ofertowy na sprzedaż koparko - ładowarki
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Pruchniku
Informację opublikował:Administrator BIP
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:20.09.2018 23:53

Rejestr zmian dokumentu

pokaż