Budowa sali gimnastycznej z łącznikiem przy Szkole Podstawowej w Jodłówce

„Budowa sali gimnastycznej z łącznikiem przy Szkole Podstawowej w Jodłówce”

Wnioskodawca

Gmina Pruchnik

Całkowita wartość projektu/zadania

2680944,00 zł

Źródło dofinansowania i kwota

Ministerstwo Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej *-  1340400,00 zł

środki własne Gminy Pruchnik – 1340544,00 zł

Termin realizacji projektu**

28.03.2018 – 06.11.2020

Wykonawca projektu***

Wykonawca robót budowlanych zostanie wybrany zgodnie z Ustawą Prawo Zamówień Publicznych w trybie przetargu nieograniczonego

* więcej informacji można pobrać ze strony https://bip.msit.gov.pl/bip/finansowanie-zadan/infrastruktura/2018-rok/2291,Protokoly-z-posiedzen-Zespolu-do-spraw-opiniowania-wnioskow-zadan-inwestycyjnych.html

** termin realizacji zadania obejmuje okres od złożenia wniosku o dofinansowanie zadania do planowanego jego rozliczenia merytoryczno-finansowego z Ministerstwem Sportu i Turystyki

*** więcej informacji, szczegółów technicznych można będzie pobrać ze strony internetowej www.pruchnik.bip.info.pl z zakładki zamówienia publiczne/przetargi/2018

Najważniejsze etapy realizacji powyższego zadania:

28.03.2018 r.  złożenie do Ministerstwa Sportu i Turystyki wniosku na realizację zadania „Budowa sali gimnastycznej z łącznikiem przy Szkole Podstawowej w Jodłówce”.  W ramach realizacji zadania powstanie przyszkolna sala gimnastyczna z łącznikiem. Budynek sali gimnastycznej z przewiązką będzie stanowić uzupełnienie istniejącej zabudowy szkolnej w Jodłówce. Projektowany budynek będzie dwukondygnacyjny (jednokondygnacyjna sala z dwukondygnacyjnym zapleczem), bez podpiwniczenia. Budynek zostanie nakryty dachem wysokim, wielospadowym z odwodnieniem zewnętrznym i odprowadzeniem wód opadowych na teren własny działki. Główne wejście do budynku, poprzez przewiązkę, znajduje sie od strony wschodniej, od strony wjazdu. Dodatkowe wejścia do budynku zlokalizowane od strony zachodniej i południowej. Budynek podzielono funkcjonalnie na trzy zasadnicze strefy: - część komunikacyjna, którą stanowi przewiązka - łączy ona istniejący budynek szkoły o projektowaną salą gimnastyczną. Poprzez swoją lokalizację przewiązka uzupełni komunikację szkoły o dodatkowe wejście, a tym samym poprawi warunki ewakuacyjne w obiekcie; - sala gimnastyczna zapewnia możliwość prowadzenia zajęć wf w sposób profesjonalny, rozwijania zainteresowań młodzieży sportem podczas różnych zajęć pozalekcyjnych, jak również stanowi możliwość organizowania imprez okolicznościowych dla większej liczby osób; - zaplecze sali gimnastycznej to pomieszczenie higieniczno - sanitarne, przebieralnie, magazyn i gabinet nauczyciela wf. Dodatkowo zaprojektowano małą salę ćwiczeń, która może pełnić rolę sali lekcyjnej lub siłowni. Piętro części zaplecza to przestronny balkon widokowy przeznaczony dla max. 50 osób. Parametry techniczne budynku: - długość budynku 25,96m+przewiązka 3,26m; - szerokość budynku 22,71m; - wysokość budynku w kalenicy 11,62m, - powierzchnia zabudowy 621,40m2, - powierzchnia całkowita 894,40m2, - powierzchnia użytkowa 669,75m2.; kubatura budynku 4776,40 m3.

27.09.2018 r.  zostały ogłoszone wyniki  z oceny formalno – merytorycznej zadań inwestycyjnych ze środków Funduszu Rozwoju Kultury fizycznej w ramach Sportowa Polska – Program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej i Gmina Pruchnik otrzymała dofinansowanie na budowę sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej  w Jodłówce. W załączeniu protokół zbiorczy nr 8 Ministerstwa Sportu i Turystyki – poz. 13; Czekamy na podpisanie umowy z Ministerstwem i przygotowujemy dokumentację przetargową.

 

Pismo Ministerstwa Sportu i Turystyki z dnia 04-10-2018 r. w sprawie podpisania umowy na budowę sali gimnastycznej w Jodłówce - w załączeniu

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Budowa sali gimnastycznej z łącznikiem przy Szkole Podstawowej w Jodłówce
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Pruchniku
Informację opublikował:Agnieszka Wojdyła
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:27.09.2018 16:43