UCHWAŁA Nr XLII/313/2018

Rady Miejskiej w Pruchniku
z dnia 19 lipca 2018 r.

w sprawie: zmiany uchwały własnej.

Działając na podstawie art. 10 ust. 2 i art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994) oraz art. 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077),

Rada Miejska w Pruchniku
UCHWALA CO NASTĘPUJE
:

§ 1.

  1. W uchwale nr XXXVIII/271/2018 Rady Miejskiej w Pruchniku z dnia 19 lutego 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Jarosławskiemu wprowadza się zmiany polegające na skreślaniu w całości zapisu pkt. 1 w § 1 o brzmieniu: „1) przebudowę i budowę drogi powiatowej Nr 1778R Pruchnik – Kramarzówka – Helusz w miejscowości Kramarzówka” i wprowadzeniu w jego miejsce zapisu o brzmieniu „Przebudowę drogi powiatowej Nr 1779R droga przez wieś Kramarzówka – chodnik”.
  2. Pozostałe zapisy uchwały pozostają bez zmian.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Władysław Flak

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zmiana uchwały własnej.
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Administrator BIP
Data publikacji:19.07.2018 06:51
Informację aktualizował:Administrator BIP
Data aktualizacji:19.07.2018 06:51