UCHWAŁA Nr XLIII/314/2018

Rady Miejskiej w Pruchniku
z dnia 9 sierpnia 2018 r.

w sprawie: zaopiniowania projektu uchwały Rady Powiatu Jarosławskiego w sprawie podziału Powiatu Jarosławskiego na okręgi wyborcze w wyborach do rady powiatu.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.) oraz art. 419, 421 i 450 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 754 z późn. zm.),

Rada Miejska w Pruchniku
UCHWALA CO NASTĘPUJE
:

§ 1.

Opiniuje się pozytywnie projekt uchwały Rady Powiatu Jarosławskiego w sprawie podziału Powiatu Jarosławskiego na okręgi wyborcze w wyborach do rady powiatu, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Władysław Flak

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Jarosławskiego w sprawie podziału Powiatu Jarosławskiego na okręgi wyborcze w wyborach do rady powiatu.
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Administrator BIP
Data publikacji:09.08.2018 06:00
Informację aktualizował:Administrator BIP
Data aktualizacji:11.10.2018 23:23