UCHWAŁA Nr XLI/308/2018

Rady Miejskiej w Pruchniku
z dnia 25 czerwca 2018 r.

w sprawie: przyjęcia deklaracji o samozobowiązaniu do wyrażenia zgody na wydzierżawienie lokalu na okres 5 lat.

Działając na podstawie art. 18 ust 2 pkt 9 lit. ,,a’’ ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2018 roku poz. 994 ze zm./, w związku z art. 11 ust.2 art 13 ust 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami/ jednolity tekst ustawy z 2018 r. poz. 994 i 1000/,

Rada Miejska w Pruchniku
UCHWALA CO NASTĘPUJE
:

§ 1.

Rada Miejska w Pruchniku zobowiązuje się wyrazić zgodę na wydzierżawienie przez Gminę Pruchnik na okres 5-ciu lat lokal użytkowy (pomieszczenia kuchenne wraz z zapleczem i wyposażeniem) usytuowane w budynku Gimnazjum Publicznego w Pruchniku ul. Szkolna 12 – Spółce z o.o. NON PROFIT ,,PRUCHNICKIE SMAKI ‘’- po przedstawieniu dokumentów do prowadzonej działalności.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

.§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Przewodniczący Rady Miejskiej
Władysław Flak

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Przyjęcie deklaracji o samozobowiązaniu do wyrażenia zgody na wydzierżawienie lokalu na okres 5 lat.
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Administrator BIP
Data publikacji:25.06.2018 06:29
Informację aktualizował:Administrator BIP
Data aktualizacji:25.06.2018 06:29