Odwołanie Zastępcy Wójta.

ZARZĄDZENIE Nr 1/06

Wójta Gminy Pruchnik
z dnia 15 grudnia 2006 r.
w sprawie:

odwołania Zastępcy Wójta.

 

Na podstawie art. 26 a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / Dz. U. z_2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm./ w związku z art. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych /Dz. U. Nr 142 poz. 1593 z późn. zm./ oraz art. 36 § 1 pkt. 3 i_art. 70 § 1 i 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy /Dz. U. z 1998 r., Nr 21 poz. 94 z_późn. zm./.

 

ZARZĄDZAM CO NASTĘPUJE:

 

§ 1.

 

Odwołuję Pana inż. Adama Tołpa ze stanowiska Zastępcy Wójta Gminy Pruchnik z dniem 15_grudnia 2006 r., które jest równoznaczne z wypowiedzeniem umowy o pracę.

§ 2.

Zobowiązuję Pana do protokolarnego przekazania prowadzonych spraw Panu Aleksandrowi Szczepanik - Kierownikowi Referatu Infrastruktury Urzędu Gminy Pruchnik.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega przekazaniu Panu inż. Adamowi Tołpa oraz pracownikowi do spraw Kadr Urzędu Gminy Pruchnik.

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Odwołanie Zastępcy Wójta.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Pruchniku
Informację opublikował:Administrator BIP
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:15.12.2006 18:37

Rejestr zmian dokumentu

pokaż