Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020

PROGRAM 2018

Ośrodek Pomocy Społecznej w Pruchniku wydaje osobom zainteresowanym skierowania do otrzymania pomocy żywnościowej w ramach PO PŻ – Podprogram 2018, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

Pomocą żywnościową w ramach PO PŻ mogą być objęte osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej tj. 1.402 PLN dla osoby samotnie gospodarującej i 1.056 PLN dla osoby w rodzinie.

Skierowania do otrzymania pomocy żywnościowej wydawane będą od 05.11.2018r (w pokojach 4 i 7)

Ilość skierowań ograniczona. W pierwszej kolejności rozpatrywane będą wnioski osób niepełnosprawnych, samotnych, w podeszłym wieku oraz osób z rodzin niepełnych.

Do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające uzyskiwane dochody netto za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku.

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Pruchniku
Informację opublikował:Administrator BIP
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:30.10.2018 18:55

Rejestr zmian dokumentu

pokaż