Zakup nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego typu średniego z napędem 4x4 dla OSP w Kramarzówce

IZ 271/19/2018                                                                                                                                             Pruchnik, dnia 05-11-2018 r.

INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Zakup nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego typu średniego z napędem 4x4 dla OSP w Kramarzówce

Gmina Pruchnik informuje, że w dniu 05-11-2018 r. o godzinie 11:05 odbyło się otwarcie ofert. Zamawiający (Gmina Pruchnik) na realizację zamówienia przeznaczył kwotę 850 000,00 zł brutto. Złożono następujące oferty:

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena*

Brutto

 

Gwarancja podstawowa na samochód i na zabudowę pożarniczą (lata)

Termin wykonania

Warunki płatności zawartych
w ofertach

1

Przedsiębiorstwo Specjalistyczne „bocar” Sp. z o.o.

Korwinów, ul. Okólna 15

42-263 Warszawa

848 946,00

3 lata

31-12-2018

Zgodnie
z umową

Oświadczenie wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej: w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.

Uwaga: Wykonawca składa powyższy dokument w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego informacji z otwarcia ofert na stronie internetowej (art.86 ust .5 ustawy).

Przygotowała:

Agnieszka Wojdyła

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zakup nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego typu średniego z napędem 4x4 dla OSP w Kramarzówce
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Pruchniku
Informację opublikował:Agnieszka Wojdyła
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:05.11.2018 12:22

Rejestr zmian dokumentu

pokaż