Zakup nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego typu średniego z napędem 4x4 dla OSP w Kramarzówce

Zakup nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego typu średniego z napędem 4x4 dla OSP w Kramarzówce

Załączniki do SIWZ:

ZAŁĄCZNIK NR 1 formularz ofertowy

ZAŁĄCZNIK NR 2 wzór umowy

ZAŁĄCZNIK NR 3 przykładowy wzór zobowiązania

ZAŁĄCZNIK NR 4 wykaz podwykonawców

ZAŁĄCZNIK NR 5 oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

ZAŁĄCZNIK NR 6 oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

ZAŁĄCZNIK NR 7 wzór oświadczenia o przynależności do grupy kapitałowej

ZAŁĄCZNIK NR 8 szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

 

Siwz wraz z załącznikami znajduje sie do pobrania poniżej (spakowane w rar)

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zakup nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego typu średniego z napędem 4x4 dla OSP w Kramarzówce
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Pruchniku
Informację opublikował:Agnieszka Wojdyła
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:26.10.2018 15:24

Rejestr zmian dokumentu

pokaż