Zarządzenie nr 44/2018 z dnia 25 czerwca 2018 roku

Zarządzenie Nr 44/2018
Burmistrza Pruchnika
z dnia 25.06.2018

w sprawie: powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 im. ks. Bronisława Markiewicza w Pruchniku.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.) oraz art. 63 ust. 13 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 59 ze zm.), postanawiam:

§ 1.

powierzyć pełnienie obowiązków dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Ks. Bronisława Markiewicza w Pruchniku Pani mgr Janinie Szczepanik na okres od 1 lipca 2018 roku do 31 sierpnia 2018 roku.

§ 2.

Wysokość wynagrodzenia zasadniczego i dodatków do tego wynagrodzenia określają odrębne przepisy.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2018 r.

Burmistrz Pruchnika
mgr inż. Wacław Szkoła

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 44/2018 z dnia 25 czerwca 2018 roku
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Pruchniku
Informację opublikował:Administrator BIP
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:25.06.2018 22:22

Rejestr zmian dokumentu

pokaż