Zmiany w budżecie gminy Pruchnik na 2006 rok.

ZARZĄDZENIE Nr 4/06

Wójta Gminy Pruchnik
z dnia 29 grudnia 2006 r.
w sprawie:

zmian w budżecie gminy Pruchnik na 2006 rok.

 

Działając na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z późn. zmianami).

 

WÓJT GMINY PRUCHNIK ZARZĄDZA:

 

§ 1.

 

Na wniosek kierowników jednostek organizacyjnych dokonuje się zmniejszenia w jednych podziałach klasyfikacji budżetowej a zwiększenia w drugich celem dostosowania planu do faktycznych potrzeb na kwotę 170.378 zł.

Szczegóły zawiera załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Dokonuje się zmniejszenia w jednych podziałach klasyfikacji budżetowej, a zwiększenia w_drugich celem dostosowania planu do faktycznych potrzeb na kwotę 75.250 zł.

Szczegóły zawiera załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3.

Dokonuje się podziału rezerwy celowej w kwocie 10.999 zł. z przeznaczeniem na wypłatę odpraw emerytalnych w szkołach podstawowych w kwocie 6.048 zł. i w oddziałach przedszkolnych w_kwocie 4.951 zł. oraz rezerwy ogólnej w kwocie 800 zł. na zapłacenie odsetek od zaciągniętego kredytu.

Szczegóły zawiera załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 5.

Dokonuje się zmian w wydatkach z zakresu administracji rządowej na kwotę 14.045 zł.

Szczegóły zawiera załącznik Nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zmiany w budżecie gminy Pruchnik na 2006 rok.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Pruchniku
Informację opublikował:Administrator BIP
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:29.12.2006 18:52

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
Brak wpisów w rejestrze.