Zarządzenie nr 34/2018 z dnia 16 kwietnia 2018 roku

Zarządzenie Nr 34/2018
Burmistrza Pruchnika
z dnia 16.04.2018

w sprawie: zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Olimpijczyków Polskich w Rozborzu Długim.

Na podstawie art. 63 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 z późn. zm.) oraz § 8 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1587), w związku z art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 ze. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1.

Zatwierdzam konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Olimpijczyków Polskich w Rozborzu Długim, ogłoszony Zarządzeniem Nr 20/2018 Burmistrza Pruchnika z dnia 19 lutego 2018 r., przeprowadzony w dniu 11 kwietnia 2018 r. przez komisję konkursową powołaną Zarządzeniem Nr 30/2018 Burmistrza Pruchnika z dnia 26 marca 2018 r., w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu dla wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Rozborzu Długim.

§ 2.

Kandydatem na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Olimpijczyków Polskich wyłonionym w drodze postepowania konkursowego została Pani Barbara Mroczka.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Pruchnika
mgr inż. Wacław Szkoła

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 34/2018 z dnia 16 kwietnia 2018 roku
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Pruchniku
Informację opublikował:Administrator BIP
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:16.04.2018 23:28

Rejestr zmian dokumentu

pokaż