Zakup nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego typu średniego z napędem 4x4 dla OSP w Kramarzówce

IZ 271/19/2018                                                                                                                                                 Pruchnik 08-11-2018

INFORMACJA

o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 1579 z późn. zm.) Gmina Pruchnik informuje, że postępowanie przetargowe

Zakup nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego typu średniego z napędem 4x4 dla OSP w Kramarzówce

zostało rozstrzygnięte

Jako najkorzystniejszą uznano ofertę firmy:

Przedsiębiorstwo Specjalistyczne „bocar” Sp. zo.o., Korwinów, ul. Okólna 15, 42-263 Warszawa  Powyższa oferta biorąc pod uwagę oceniane kryteria, została uznana za najkorzystniejszą. Zdobyła najwyższą liczbę punktów 60 oraz spełnia warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i jest zgodna z ustawą Prawo Zamówień Publicznych. Umowa w sprawie w/w zamówienia publicznego może zostać zawarta nie wcześniej niż 09-11-2018 roku.

Nr oferty

Firma (nazwa, adres wykonawcy, który złożył ofertę

Wartość oferty

 

Punkty przyznane w kryterium oceny ofert

P1 - kryterium cena 60%

P2 – okres gwarancji podstawowej na samochód i zabudowę pożarniczą– 40%

Ocena

Łączna punktacja

P1+P2

1

Przedsiębiorstwo Specjalistyczne „bocar” Sp. z o.o.

Korwinów, ul. Okólna 15

42-263 Warszawa

848 946,00

            848 946,00

P1= ----------------- *60= 60

            848 946,00

P2 = 3 lata = 0 pkt

60

Pozostałe złożone oferty

Nr oferty

Firma (nazwa, adres wykonawcy, który złożył ofertę

Wartość oferty

Punkty przyznane w kryterium oceny ofert

P1 - kryterium cena 60%

P2 – okres gwarancji podstawowej na samochód i zabudowę pożarniczą– 40%

Ocena

Łączna punktacja

P1+P2

-

-

-

-

-

 

Poza wyżej wymienionymi ofertami, nie wpłynęła żadna oferta. W niniejszym postępowaniu nie wykluczono żadnego Wykonawcy, nie odrzucono żadnej oferty.

Burmistrz Pruchnika

mgr inż. Wacław Szkoła

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zakup nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego typu średniego z napędem 4x4 dla OSP w Kramarzówce
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Pruchniku
Informację opublikował:Agnieszka Wojdyła
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:08.11.2018 09:12

Rejestr zmian dokumentu

pokaż