Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Pruchnik w roku 2019

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Pruchnik w roku 2019

ZAŁĄCZNIKI DO SIWZ:

 

Załącznik nr 1 –  formularz oferty,

Załącznik nr 2 –  oświadczenie wykonawcy dot. przesłanek wykluczenia z postępowania

Załącznik nr 2A – oświadczenie wykonawcy dot. spełnienia warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr 3 –  wykaz  wykonanych usług,

Załącznik nr 4 –  wykaz narzędzi i urządzeń

Załącznik 4A – zobowiązanie innych podmiotów do oddania wykonawcy niezbędnych zasobów

Załącznik nr 5 – oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej

Załącznik nr 6–  projekt umowy

Załącznik 7 – wykaz osób odpowiedzialnych za świadczenie usług w zakresie realizacji zamówienia

Załącznik nr 8 –szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 9 wzór sprawozdania półrocznego

 

Siwz wraz z załącznikami znajduje sie do pobrania poniżej (dokument spakowany)

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Pruchnik w roku 2019
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Pruchniku
Informację opublikował:Agnieszka Wojdyła
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:08.11.2018 18:15

Rejestr zmian dokumentu

pokaż