Zarządzenie nr 32/2018 z dnia 30 marca 2018 roku

Zarządzenie Nr 32/2018
Burmistrza Pruchnika
z dnia 30.03.2018

w sprawie: zmian w budżecie gminy Pruchnik na 2018 rok.

Działając na podstawie art.30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U.2016.446) Burmistrz Pruchnika zarządza co następuje:

§ 1.

Zwiększa się dochody budżetu gminy w kwocie 27 740,00zł, w tym:

  • dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 27 740,00zł, z przeznaczeniem na:
    a) finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi 27 360,00
    b) przyznanie Karty Dużej Rodziny 380,00

Powyższe zmiany wprowadza się na podstawie decyzji WP F-VI.3111.1.32.2018, F-VI.3111.1.17.2018.

Szczegóły zawiera zał. Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Zwiększa się wydatki budżetu państwa w kwocie 27 740,00zł,  w tym:

  • finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi 27 360,00
  • przyznanie Karty Dużej Rodziny 380,00

Szczegóły zawiera zał. Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Pruchnika
mgr inż. Wacław Szkoła

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 32/2018 z dnia 30 marca 2018 roku
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Pruchniku
Informację opublikował:Administrator BIP
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:30.03.2018 21:49

Rejestr zmian dokumentu

pokaż