Zarządzenie nr 41/2016 z dnia 2 września 2016 roku

Zarządzenie Nr 41/2016
Burmistrza Pruchnika
z dnia 02.09.2016

w sprawie: zmian w budżecie gminy Pruchnik na 2016 rok.

Działając na podstawie art.30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U.2013.594) Burmistrz Pruchnika zarządza co następuje:

§ 1.

Zwiększa się dochody budżetu gminy w kwocie 354 500,00zł,w tym ;

  • dotacje celową z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 314 500,00zł, z przeznaczeniem na realizacje zadań odnośnie pomocy państwa w wychowaniu dzieci
  • dotacja celowa na dofinansowanie zadań własnych gminy z zakresie dożywiania 40 000,00

Powyższe zmiany wprowadza się na podstawie decyzji WP nr 150.
Szczegóły zawiera zał. Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 354 500,00zł, w tym;

  • realizacja programu 500+ 314 500,00zł
  • dożywianie osób potrzebujących 40 000,00zł

Szczegóły zawiera zał. Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3.

Dokonuje się podziału rezerwy ogólnej w kwocie 1 000,00zł, z przeznaczeniem na remonty dróg poscaleniowych.

Szczegóły zawiera zał. Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 4.

Dokonuje się zmian w planie finansowym UM w Pruchniku na kwotę 57 898,16zł.

Szczegóły zawiera zał. Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Pruchnika
mgr inż. Wacław Szkoła

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 41/2016 z dnia 2 września 2016 roku
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Pruchniku
Informację opublikował:Administrator BIP
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:02.09.2016 21:48

Rejestr zmian dokumentu

pokaż