Zarządzenie Nr 67/2017
Burmistrza Pruchnika
z dnia 14.11.2017

w sprawie: przedstawienia Radzie Miejskiej w Pruchniku i Regionalnej Izbie Obrachunkowej projektu uchwały budżetowej.

Działając na podstawie art. 228 ustawy o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885) Burmistrz Pruchnika zarządza:

§ 1.

Przedstawić Radzie Miejskiej w Pruchniku i Regionalnej Izbie Obrachunkowej: Projekt uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem i materiałami towarzyszącymi projektowi budżetu określonymi w Uchwale nr 270/XLV/2010 Rady Gminy Pruchnik z dnia 28.09.2010 r.

Powyższe dane stanowią załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Pruchnika
mgr inż. Wacław Szkoła

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 67/2017 z dnia 14 listopada 2017 roku
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Administrator BIP
Data publikacji:14.11.2017 21:57
Informację aktualizował:Administrator BIP
Data aktualizacji:14.11.2017 21:57