Zarządzenie nr 65/2017 z dnia 7 listopada 2017 roku

Zarządzenie Nr 65/2017
Burmistrza Pruchnika
z dnia 07.11.2017

w sprawie: zmian w budżecie gminy Pruchnik na 2017 rok.

Działając na podstawie art.30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U.2013.594) Burmistrz Pruchnika zarządza co następuje:

§ 1.

1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 1 500,00zł, w tym:

  • dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej na kwotę 1 500zł, z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu administracji rządowej.

2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 1 500,00zł, w tym:

  • realizacja zadań z zakresu administracji rządowej 1 500,00zł

Powyższe zmiany wprowadza się na podstawie decyzji WP F-VI.3111.1.248.2017

Szczegóły zawiera zał. nr 1i2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Dokonuje się zmiany w planie finansowym Urzędu Miejskiego w Pruchniku na kwotę 22 550,00zł.

Szczegóły zawiera zał. Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Pruchnika
mgr inż. Wacław Szkoła

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 65/2017 z dnia 7 listopada 2017 roku
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Pruchniku
Informację opublikował:Administrator BIP
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:07.11.2017 22:16

Rejestr zmian dokumentu

pokaż