Zarządzenie Nr 69/2017
Burmistrza Pruchnika
z dnia 1.12.2017

w sprawie: dokonania odpłatnego nabycia na Gminę Pruchnik gruntu w Pruchniku.

Na podstawie art. 7 ust 1 pkt 1 i 2 w związku z art 26 ust.1 ustawy o samorządzie gminnym tekst jednolity ustawy Dz. U. z 2017 roku poz. 1875 oraz § 2 Uchwały Rady Miejskiej w Pruchniku Nr 20/IV/2011 z dnia 14 lutego 2011 roku w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości stanowiących własność gminy oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata lub czas nieoznaczony (Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego 20/IV/2011 Nr 35 poz. 774 z dnia 24 marca 2011 roku z późniejszymi zmianami), ustalam, co następuje:

§ 1.

Zarządzam dokonanie odpłatnego nabycia na Gminę Pruchnik gruntu położonego w miejscowości Pruchnik, Gmina Pruchnik, w udziałach oznaczonego jako:

  • działka numer 1/139 o powierzchni 0,0481 ha, objętą KW PR1J/00028733/3
  • działka numer 55/113 o powierzchni 0,0871 ha, objętą KW PR1J/00028733/3
  • działka numer 55/122 powierzchni 0,0549 ha, objętą KW PR1J/00028733/3.

Nabywane udziały w działkach przeznaczone są pod przedłużenie dróg gminnych – ulicy Słonecznej i ulicy Pogodnej w Pruchniku za cenę uzgadnianą ze zbywającymi.

§ 2.

stalam, że koszty sporządzenia umowy notarialnej przeniesienia własności gruntu nabywanego na rzecz Gminy Pruchnik poniesie Gmina Pruchnik.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Pruchnika
mgr inż. Wacław Szkoła

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 69/2017 z dnia 1 grudnia 2017 roku
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Administrator BIP
Data publikacji:01.12.2017 22:27
Informację aktualizował:Administrator BIP
Data aktualizacji:19.11.2018 22:31