Zarządzenie Nr 50/2017
Burmistrza Pruchnika
z dnia 25.08.2017

w sprawie: zmian w budżecie gminy Pruchnik na 2017 rok.

Działając na podstawie art.30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U.2013.594) Burmistrz Pruchnika zarządza co następuje:

§ 1.

1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 1 712,00 zł w tym:

  • dotację z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 1 712,00 zł z przeznaczeniem na częściowe uzupełnienie planu wydatków na finansowanie zadań zleconych z zakresu spraw obywatelskich.

Powyższą zamianę wprowadza się na podstawie decyzji WP Nr F.VI.3111.1.122.2017.

Szczegóły zawiera zał. Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 1 712,00 zł, w tym:

  • wynagrodzenia i pochodne od nich 1 712,00 zł.

Szczegóły zawiera zał. Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Dokonuje się zmiany w planie finansowym Urzędu Miejskiego w Pruchniku na kwotę 448 500,00zł.

Szczegóły zawiera zał. Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3.

Dokonuje się podziału rezerwy ogólnej w kwocie 2 500,00 zł, z przeznaczeniem na zakup usług z zakresu kultury.

Szczegóły zawiera zał. Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 4.

Dokonuje się zmiany w planach finansowych w jednostkach oświatowych na kwotę 123 520,00 zł.

Szczegóły zawiera zał. Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Pruchnika
mgr inż. Wacław Szkoła

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 50/2017 z dnia 25 sierpnia 2017 roku
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Administrator BIP
Data publikacji:25.08.2017 22:32
Informację aktualizował:Administrator BIP
Data aktualizacji:19.11.2018 22:38