Zarządzenie nr 59/2017 z dnia 18 października 2017 roku

Zarządzenie Nr 59/2017
Burmistrza Pruchnika
z dnia 18.10.2017

w sprawie: zmian w budżecie gminy Pruchnik na 2017 rok.

Działając na podstawie art.30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U.2013.594) Burmistrz Pruchnika zarządza co następuje:

§ 1.

Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 68 808,50zł, w tym;

  • dotacje celowe z budżetu państwa na realizacje zadań z zakresu administracji rządowej  w kwocie 52 077,82zł, z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju 52 077,82zł
  • dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych w kwocie 16 730,68zł , z przeznaczeniem na
  • wypłatę dodatku w wysokości 250zł miesięcznie na pracownika socjalnego 9 652,00zł
  • zatrudnienie asystentów w ramach Programu asystent rodzinny 7 078,68zł


Powyższe zmiany wprowadza się na podstawie decyzji WP nr F-VI.311.1.197.2017, F-VI.3111.1.204.2017, F-VI.3111.1.190.2017.

Szczegóły zawiera zał. Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 68 808,50zł, w tym;

  • wynagrodzenie asystenta rodziny 7 078,68zł
  • wypłata dodatków dla pracowników socjalnych 9 652,00zł
  • zwrot podatku akcyzowego 52 077,82zł

Szczegóły zawiera zał. nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3.

Dokonuje się podziału rezerwy ogólnej w kwocie 28 500,00zł, z przeznaczeniem na;

  • wkład finansowy do realizacji programu Aktywna tablica 3 500,00zł
  • zakup wyposażenia dla SP Nr 1 w Pruchniku 15 000,00zł
  • zakup komputerów do pracowni komputerowej dla SP w Jodłowce 10 000,00zl

Szczegóły zawiera zał. Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 4.

Dokonuje się zmiany w planach finansowych w jednostkach oświatowych na kwotę 11 300,00zł.

Szczegóły zawiera zał. Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 5.

Dokonuje się zmiany w planie finansowym Urzędu Miejskiego w Pruchniku na kwotę 6 000,00zł.

Szczegóły zawiera zał. Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 6.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Pruchnika
mgr inż. Wacław Szkoła

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 59/2017 z dnia 18 października 2017 roku
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Pruchniku
Informację opublikował:Administrator BIP
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:18.10.2017 22:47

Rejestr zmian dokumentu

pokaż