UCHWAŁA Nr I/1/2018

Rady Miejskiej w Pruchniku
z dnia 21 listopada 2018 r.

w sprawie: Wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Pruchniku.

Na podstawie art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.), po przeprowadzeniu głosowania tajnego,

Rada Miejska w Pruchniku
UCHWALA CO NASTĘPUJE
:

§ 1.

Stwierdza się wybór radnego Wiesława Jamrozika na Przewodniczącego Rady Miejskiej w Pruchniku.

§ 2.

Protokół Komisji Skrutacyjnej stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Jan Pieszko
Radny Senior Rady Miejskiej w Pruchniku

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Wybór Przewodniczącego Rady Miejskiej w Pruchniku
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Administrator BIP
Data publikacji:21.11.2018 21:21
Informację aktualizował:Administrator BIP
Data aktualizacji:21.11.2018 21:21