UCHWAŁA Nr II/3/2018

Rady Miejskiej w Pruchniku
z dnia 30 listopada 2018 r.

w sprawie: ustalenia liczby Radnych Rady Miejskiej w Pruchniku wchodzących w skład komisji stałych Rady.

Na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.),

Rada Miejska w Pruchniku
UCHWALA CO NASTĘPUJE
:

§ 1.

Komisje stałe Rady Miejskiej w Pruchniku będą liczyły:

  1. Komisje: Rewizyjna i Komisja Skarg, Wniosków i Petycji - od 3-5 członków.
  2. Komisje Budżetowo-Gospodarcza i Spraw Społecznych będą liczyły składy pięcioosobowe.

§ 2.

W skład komisji stałych Rady Miejskiej w Pruchniku mogą wchodzić tylko radni.

§ 3.

Radny może być członkiem najwyżej dwóch komisji stałych.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje do czasu wejścia w życie Uchwały Nr XLVI/330/2018 Rady Miejskiej w Pruchniku z dnia 8 listopada 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Pruchnik.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Ustalenie liczby Radnych Rady Miejskiej w Pruchniku wchodzących w skład komisji stałych Rady
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Administrator BIP
Data publikacji:30.11.2018 22:06
Informację aktualizował:Administrator BIP
Data aktualizacji:30.11.2018 22:06