UCHWAŁA Nr II/7/2018

Rady Miejskiej w Pruchniku
z dnia 30 listopada 2018 r.

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Komisji Budżetowo-Gospodarczej Rady Miejskiej
w Pruchniku.

Na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.),

Rada Miejska w Pruchniku
UCHWALA CO NASTĘPUJE
:

§ 1.

  1. Dokonuje się wyboru radnego Jana Kos na Przewodniczącego Komisji Budżetowo-Gospodarczej Rady Miejskiej w Pruchniku.
  2. Na obecnych na sesji 15 radnych za kandydaturą radnego głosowało 15 radnych.

§ 2.

Uchwała wchodzi z dniem podjęcia.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Wybór Przewodniczącego Komisji Budżetowo-Gospodarczej Rady Miejskiej w Pruchniku.
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Administrator BIP
Data publikacji:30.11.2018 23:12
Informację aktualizował:Administrator BIP
Data aktualizacji:30.11.2018 23:12