Zaciągnięcie zobowiązania finansowego wykraczający poza rok 2018

UCHWAŁA Nr XLVI/324/2018

Rady Miejskiej w Pruchniku
z dnia 8 listopada 2018 r.

w sprawie: zaciągnięcia zobowiązania finansowego wykraczający poza rok 2018.

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. e ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. 2013.885),

Rada Miejska w Pruchniku
UCHWALA CO NASTĘPUJE
:

§ 1.

Rada Miejska w Pruchniku upoważnia Burmistrza Pruchnika do zaciągnięcia zobowiązania finansowego w wysokości 2 680 944,00zł (słownie: dwa miliony sześćset osiemdziesiąt tysięcy dziewięćset czterdzieści cztery złote), na realizację zadania inwestycyjnego pn.

Budowa Sali gimnastycznej z łącznikiem przy Szkole Podstawowej w Jodłowce w ramach programu
Sportowa Polska.

§ 2.

Zaciągniecie zobowiązania nastąpi w latach:

  • 2019 - 204 119,00zł
  • 2020 - 2 476 825,00zł

§ 3.

Spłata zobowiązań o których mowa w §2 nastąpi w latach :

  • 2019 – 204 119,00zł, w tym z dochodów własnych tj. podatek od nieruchomości 102 119,00zł

oraz 102 000,00zł z dotacji otrzymanej z MS i T.

  • 2020 – 2 476 825,00zł, w tym z dochodów własnych tj. podatek dochodowy od osób fizycznych1 238 413,00zł oraz dotacji otrzymanej z MS i T w kwocie 1 238 412,00zł.

§ 4.

Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Pruchnika.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Władysław Flak

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zaciągnięcie zobowiązania finansowego wykraczający poza rok 2018
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Pruchniku
Informację opublikował:Administrator BIP
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:08.11.2018 06:00

Rejestr zmian dokumentu

pokaż