PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 1 W PRUCHNIKU - Notatka z rozeznania rynku (posiłki)

Pruchnik, dnia 18-12-2018 r.

Notatka służbowa z rozeznania rynku

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie art. 138 lit o ustawy  Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.- dalej ustawa PZP).

1. Przedmiot zamówienia: „Przygotowanie i wydanie ciepłych posiłków dla dzieci przedszkolnych od 02 stycznia 2019r. do 31 lipca 2020r.”

2. Wymagane warunki realizacji zamówienia:

  1. termin realizacji: od 02.01.2019r. do 31.07.2020r.

  2. inne nd

4. Zestawienie dokonanego rozeznania rynku potencjalnych wykonawców:

Lp.

Nazwa  i adres Oferenta

Oferowana  wartość brutto

Termin

realizacji

Przyznane punkty

1-cena -80%

2-aspekty społeczne -20%

Łączna punktacja

1+2

Inne

1

Pruchnickie Smaki Sp. z o.o.

37-560 Pruchnik, ul. Jasna 65

316 608,50

od 02.01.2019r. do 31.07.2020r.

       316 608,50

1= ----------------- *80= 80

      316 608,50

2 = 20pkt

100

ND

2

Otylya Catering Hubert Hołowaty

 Spółka Jawna

Wierzbna 1

37-500 Jarosław

437 749,75

od 02.01.2019r. do 31.07.2020r

       316 608,50

1= ----------------- *80= 57,86

      437 749,75

2 = 20pkt

77,86

ND

4. W wyniku przeprowadzonego rozeznania rynku, ustalono, iż najkorzystniejszym jest udzielenie przedmiotowego zamówienia:

Lp.

Nazwa i adres Oferenta

Oferowana  cena

Termin

realizacji

Przyznane punkty

1-cena -80%

2-aspekty społeczne -20%

Łączna punktacja

1+2

Inne

Oferta nr 1

Pruchnickie Smaki Sp. z o.o.

37-560 Pruchnik, ul. Jasna 65

316 608,50

od 02.01.2019r. do 31.07.2020r.

       316 608,50

1= ----------------- *80= 80

      316 608,50

2 = 20pkt

100

ND

z uwagi na fakt, iż  oferta nr 1 biorąc pod uwagę oceniane kryteria, została uznana za najkorzystniejszą. Zdobyła najwyższą liczbę punktów:100.

(wskazać przesłanki uzasadniające wybór wykonawcy/dostawcy)

 

Zatwierdził  kierownik Zamawiającego

Dyrektor

Przedszkola Samorządowego Nr 1 w Pruchniku

mgr Bożena Szkoła

 

Planowany termin podpisania umowy z Wykonawcą: 19-12-2018 r.

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 1 W PRUCHNIKU - Notatka z rozeznania rynku (posiłki)
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Pruchniku
Informację opublikował:Agnieszka Wojdyła
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:18.12.2018 17:17

Rejestr zmian dokumentu

pokaż