ZMIANA OGŁOSZENIA Zakup energii elektrycznej na potrzeby Gminy Pruchnik, jej jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej oraz instytucji kultury

Ogłoszenie nr 540000676-N-2019 z dnia 03-01-2019 r.
Pruchnik:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 500463-N-2019
Data: 03-01-2019
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Gmina Pruchnik, Krajowy numer identyfikacyjny 650900424, ul. ul. Rynek  1, 37-560  Pruchnik, woj. podkarpackie, państwo Polska, tel. 166236113, e-mail zampub@gminapruchnik.pl, faks 166236130.
Adres strony internetowej (url): www.pruchnik.bip.info.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: II
Punkt: 9
W ogłoszeniu jest: 1. Realizacja zamówienia odbywać się będzie w terminie od dnia 01.03.2019 r. do 28.02.2021 r. 2. Z przyczyn formalno-prawnych Zamawiający dopuszcza zmianę terminu rozpoczęcia wykonania zamówienia, jednak nie wcześniej niż po skutecznym rozwiązaniu umowy, na podstawie której dotychczas Zamawiający kupował energię elektryczną oraz skutecznym przeprowadzeniu procesu zmiany sprzedawcy u OSD z zastrzeżeniem, iż graniczny termin zakończenia realizacji zamówienia nie może być dłuższy niż 24 MIESIĄCE od dnia podpisania umowy pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym.
W ogłoszeniu powinno być: 1. Realizacja zamówienia odbywać się będzie w terminie od dnia 01.04.2019 r. do 31.03.2021 r. 2. Z przyczyn formalno-prawnych Zamawiający dopuszcza zmianę terminu rozpoczęcia wykonania zamówienia, jednak nie wcześniej niż po skutecznym rozwiązaniu umowy, na podstawie której dotychczas Zamawiający kupował energię elektryczną oraz skutecznym przeprowadzeniu procesu zmiany sprzedawcy u OSD z zastrzeżeniem, iż graniczny termin zakończenia realizacji zamówienia nie może być dłuższy niż 24 MIESIĄCE od dnia podpisania umowy pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym.

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:ZMIANA OGŁOSZENIA Zakup energii elektrycznej na potrzeby Gminy Pruchnik, jej jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej oraz instytucji kultury
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Pruchniku
Informację opublikował:Agnieszka Wojdyła
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:03.01.2019 13:41

Rejestr zmian dokumentu

pokaż