Zarządzenie nr 1/2019 z dnia 4 stycznie 2019 roku

Zarządzenie Nr 1/2019
Burmistrza Pruchnika
z dnia 4.01.2019

w sprawie: przeprowadzenia wyborów przewodniczących rad osiedli i sołtysów oraz rad osiedli i rad sołeckich na terenie gminy Pruchnik w związku z upływem ich czteroletniej kadencji.

Na podstawie art. 6 ust. 1, art. 31, art. 36 ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.) ustalam, co następuje:

§ 1.

Zarządzam przeprowadzenie wyborów przewodniczących rad osiedli i sołtysów oraz rad osiedli i rad sołeckich we wszystkich osiedlach i sołectwach na terenie Gminy na dzień 3 lutego 2019 r. (niedziela) w godz. 8.00 - 14.00.

§ 2.

Wybory przewodniczących rad osiedli i sołtysów oraz rad osiedli i rad sołeckich zostaną przeprowadzone przez Obwodowe Komisje Wyborcze powołane spośród wyborców przez Burmistrza Pruchnika.

§ 3.

Ustalam siedziby Obwodowych Komisji Wyborczych dla:

  1. Hawłowic - Świetlica wiejska
  2. Jodłówki - Szkoła Podstawowa
  3. Jodłówki Parcelacji - Remiza OSP
  4. Kramarzówki - Szkoła Podstawowa
  5. Pruchnika Dolnego - CKSiT w Pruchniku
  6. Pruchnika Górnego - Szkoła Podstawowa Nr 2
  7. Rozborza Długiego - Szkoła Podstawowa w Rozborzu Długim
  8. Rozborza Okrągłego - Remiza OSP
  9. Rzeplina - Remiza OSP
  10. Świebodnej - Szkoła Podstawowa

§ 4.

Zasady wyborcze wyborów przewodniczących rad osiedli i sołtysów oraz rad osiedli i rad sołeckich określa załącznik do niniejszego Zarządzenia.

§ 5.

Wykonanie Zarządzenia zlecam wszystkim osiedlom i sołectwom na terenie Gminy.

§ 6.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia i zostanie podane do wiadomości mieszkańców w sposób zwyczajowo przyjęty tj. poprzez rozplakatowanie na tablicach ogłoszeń i w miejscach ogólnie dostępnych we wszystkich Osiedlach i Sołectwach Gminy Pruchnik oraz na stronie internetowej Gminy Pruchnik.

Burmistrz Pruchnika
mgr inż. Wacław Szkoła

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 1/2019 z dnia 4 stycznie 2019 roku
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Pruchniku
Informację opublikował:Administrator BIP
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:04.01.2019 22:25

Rejestr zmian dokumentu

pokaż