IZ 271/1/2019                                                                                              Pruchnik, dnia 10-01-2019 r.

INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Zakup paliwa do pojazdów służbowych i urządzeń Gminy Pruchnik i jej jednostek organizacyjnych

Gmina Pruchnik informuje, że w dniu 10-01-2019 r. o godzinie 10:05 odbyło się otwarcie ofert. Zamawiający (Gmina Pruchnik) na realizację zamówienia przeznaczył kwotę 172 200,00 zł brutto. Złożono następujące oferty:

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena*

Brutto

Termin wykonania

Warunki płatności zawartych
w ofertach

1

FHU „BiS” Bożena Kuźma

37-560 Pruchnik

Ul. Bieszczadzka 1A

211 546,66

Od 01-02-2019

do 31-01-2020

Zgodnie
z umową

Oświadczenie wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej:
w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.

Uwaga: Wykonawca składa powyższy dokument w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego informacji z otwarcia ofert na stronie internetowej (art.86 ust .5 ustawy).

Przygotowała:

Agnieszka Wojdyła

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zakup paliwa do pojazdów służbowych i urządzeń Gminy Pruchnik i jej jednostek organizacyjnych
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Agnieszka Wojdyła
Data publikacji:10.01.2019 12:26
Informację aktualizował:Agnieszka Wojdyła
Data aktualizacji:10.01.2019 12:26