IZ 271/1/2019                                                                                  Pruchnik, 11-01-2019

 

Informacja

o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych

(Dz. U. z 2018r. poz. 1986 z późn. zm.) Gmina Pruchnik informuje, że postępowanie przetargowe

„Zakup paliwa do pojazdów służbowych i urządzeń Gminy Pruchnik i jej jednostek organizacyjnych

zostało rozstrzygnięte

Jako najkorzystniejszą uznano ofertę firmy:

FHU „BiS” Bożena Kuźma, 37-560 Pruchnik, ul. Bieszczadzka 1A. Powyższa oferta biorąc pod uwagę oceniane kryteria, została uznana za najkorzystniejszą. Zdobyła najwyższą liczbę punktów 100 oraz spełnia warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i jest zgodna z ustawą Prawo Zamówień Publicznych. Umowa w sprawie w/w zamówienia publicznego może zostać zawarta nie wcześniej niż 15-01-2019 roku.

Nr oferty

Firma (nazwa, adres wykonawcy, który złożył ofertę

Wartość oferty

 

Punkty przyznane w kryterium oceny ofert

C kryterium cena 100%

Ocena

Łączna punktacja

 

1

FHU „BiS” Bożena Kuźma

37-560 Pruchnik

Ul. Bieszczadzka 1A

211 546,66

     211 546,66

C= ----------------- *100= 100

      211 546,66

100

Pozostałe złożone oferty

Nr oferty

Firma (nazwa, adres wykonawcy, który złożył ofertę

Wartość oferty

Punkty przyznane w kryterium oceny ofert

C kryterium cena 100%

Ocena

Łączna punktacja

 

-

-

-

-

-

Poza wyżej wymienioną ofertą, nie wpłynęła żadna oferta. W niniejszym postępowaniu nie wykluczono żadnego Wykonawcy i nie odrzucono żadnej oferty.

Burmistrz Pruchnika

mgr inż. Wacław Szkoła

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zakup paliwa do pojazdów służbowych i urządzeń Gminy Pruchnik i jej jednostek organizacyjnych
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Agnieszka Wojdyła
Data publikacji:11.01.2019 08:15
Informację aktualizował:Agnieszka Wojdyła
Data aktualizacji:11.01.2019 08:15