IZ 271/2/2019                                                                        Pruchnik, dnia 11-01-2019 r.

 

Ogłoszenie

o unieważnieniu postępowania

 

Gmina Pruchnik informuje, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego na PORTALU/UZP nr 500463-N-2019 z dnia 2019-01-03 r. (zmiana ogłoszenia 540000676-N-2019 z dnia 03-01-2019 r.) pod nazwą Zakup energii elektrycznej na potrzeby Gminy Pruchnik, jej jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej oraz instytucji kulturyZOSTAŁO UNIEWAŻNIONE.

 

Uzasadnienie prawne: art. 93.ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.)

Uzasadnienie faktyczne: W w/w postępowaniu nie złożono żadnej oferty.

.

Burmistrz Pruchnika

mgr inż. Wacław Szkoła

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zakup energii elektrycznej na potrzeby Gminy Pruchnik, jej jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej oraz instytucji kultury
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Agnieszka Wojdyła
Data publikacji:11.01.2019 12:00
Informację aktualizował:Agnieszka Wojdyła
Data aktualizacji:11.01.2019 12:00