UCHWAŁA Nr III/12/2018

Rady Miejskiej w Pruchniku
z dnia 21 grudnia 2018 r.

w sprawie: zmiany uchwały własnej.

Na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.z 2018 r. poz. 994 ze zm.),

Rada Miejska w Pruchniku
UCHWALA CO NASTĘPUJE
:

§ 1.

W uchwale Nr II/4/2018 Rady Miejskiej w Pruchniku z dnia 30.11.2018 r. w sprawie powołania składów osobowych komisji stałych Rady Miejskiej w Pruchniku § 1 otrzymuje brzmienie:

㤠1.

1. KOMISJA REWIZYJNA

 1. Maria Kaszuba
 2. Łukasz Jedliński
 3. Zygmunt Kurasz
 4. Janusz Korzenicki

2. KOMISJA SKARG, WNIOSKÓW I PETYCJI

 1. Łukasz Jedliński
 2. Jacek Kielar
 3. Władysław Flak
 4. Maria Kaszuba
 5. Jan Kos

3. KOMISJA BUDŻETOWO – GOSPODARCZA

 1. Jan Kos
 2. Jacek Kielar
 3. Stanisław Szkoła
 4. Wiesław Jamrozik
 5. Stanisław Stanik

4. KOMISJA SPRAW SPOŁECZNYCH

 1. Władysław Flak
 2. Marek Drapała
 3. Marek Madejowski
 4. Krystyna Potyrała
 5. Jan Pieszko.”

§ 2.

Pozostałe zapisy uchwały pozostają bez zmian.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót

Załączniki

 • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zmiana uchwały własnej.
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Administrator BIP
Data publikacji:21.12.2018 07:20
Informację aktualizował:Administrator BIP
Data aktualizacji:17.01.2019 20:46