UCHWAŁA Nr III/13/2018

Rady Miejskiej w Pruchniku
z dnia 21 grudnia 2018 r.

w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy działki nr ewid. 2035/7
o pow. 183 m² położonej w Pruchniku, na okres powyżej 3 lat oraz wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.) oraz art. 37 1 i ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018 r. poz. 2204),

Rada Miejska w Pruchniku
UCHWALA CO NASTĘPUJE
:

§ 1.

  1.  Wyraża się zgodę na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy działki nr 2035/7 o powierzchni 183m2, położonej w Pruchniku przedsiębiorcy - Pani Annie Gileckiej na okres 5 lat, z przeznaczeniem na działalność handlową.
  2. Wyraża się zgodę na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pruchnika.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Wyrażenie zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy działki nr ewid. 2035/7 o pow. 183 m² położonej w Pruchniku, na okres powyżej 3 lat oraz wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy.
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Administrator BIP
Data publikacji:21.12.2018 07:46
Informację aktualizował:Administrator BIP
Data aktualizacji:21.12.2018 07:46