Zarządzenie nr 4/2019 z dnia 30 stycznie 2019 roku

Zarządzenie Nr 4/2019
Burmistrza Pruchnika
z dnia 30.01.2019

w sprawie: ogłoszenia naboru wniosków na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Pruchnik w 2019 roku.

Działając na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.), art. 27 i art. 28 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r o sporcie (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1263 ze zm.) oraz Uchwały Nr 284/XLVI/2010 Rady Gminy Pruchnik z dnia 29 października 2010 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu na terenie Gminy Pruchnik zarządzam, co następuje:

§ 1.

Ogłaszam nabór wniosków na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Pruchnik w 2019 r.

§ 2.

Treść ogłoszenia o naborze wniosków stanowi załącznik nr 1 do zarządzenia.

§ 3.

Ogłoszenie o naborze publikuje się:

  • w BIP Urzędu Miejskiego w Pruchniku;
  • na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Pruchniku.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Pruchnika
mgr inż. Wacław Szkoła

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 4/2019 z dnia 30 stycznie 2019 roku
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Pruchniku
Informację opublikował:Administrator BIP
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:30.01.2019 18:19

Rejestr zmian dokumentu

pokaż