Zarządzenie nr 3/2019 z dnia 29 stycznie 2019 roku

Zarządzenie Nr 3/2019
Burmistrza Pruchnika
z dnia 29.01.2019

w sprawie: określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów na rok szkolny 2019/2020 do przedszkola, oddziałów przedszkolnych i punktów przedszkolnych oraz do klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Pruchnik.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) oraz art. 154 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 29 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996 ze zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1.

Ustalam terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów na rok szkolny 2019/2020 do przedszkola, oddziałów przedszkolnych i punktów przedszkolnych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Pruchnik, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.

 § 2.

Ustalam terminy przeprowadzenia postepowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów na rok szkolny 2019/2020 do klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Pruchnik, zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.

§ 3.

Zarządzenie podlega ogłoszeniu na stronie internetowej Gminy oraz na tablicach ogłoszeń przedszkola i szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Pruchnik.

§ 4.

Wykonanie zarządzenia powierzam dyrektorowi przedszkola oraz dyrektorom szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Pruchnik.

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Pruchnika
mgr inż. Wacław Szkoła

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 3/2019 z dnia 29 stycznie 2019 roku
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Pruchniku
Informację opublikował:Administrator BIP
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:29.01.2019 16:21

Rejestr zmian dokumentu

pokaż