Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej Nr 111674R Pruchnik Górny – Poprzeczka ul. Św. Floriana w Pruchniku oraz drogi gminnej na działkach nr ewid. 613, 618/2 w m. Jodłówka klasy „D” km 0+014,00 – 2+468,00

Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej Nr 111674R Pruchnik Górny – Poprzeczka ul. Św. Floriana w Pruchniku oraz drogi gminnej na działkach nr ewid. 613, 618/2 w m. Jodłówka klasy „D” km 0+014,00 – 2+468,00

siwz wraz z załącznikami -> POBIERZ

 1. ZAŁĄCZNIK NR 1 dokumentacja techniczna
 2. ZAŁĄCZNIK NR 2 wzór umowy
 3. ZAŁĄCZNIK NR 3 formularz ofertowy
 4. ZAŁĄCZNIK NR 4 wykaz podwykonawców
 5. ZAŁĄCZNIK NR 5 oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
 6. ZAŁĄCZNIK NR 6 oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
 7. ZAŁĄCZNIK NR 7 wzór oświadczenia o przynależności do grupy kapitałowej
 8. ZAŁĄCZNIK NR 8 przedmiar/kosztorys ofertowy w EXCELU do WYCENY
 9. ZAŁĄCZNIK NR 9 przykładowy wzór zobowiązania
 10. ZAŁĄCZNIK NR 10 wykaz wykonanych robót
 11. ZAŁĄCZNIK NR 11 wykaz osób

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej Nr 111674R Pruchnik Górny – Poprzeczka ul. Św. Floriana w Pruchniku oraz drogi gminnej na działkach nr ewid. 613, 618/2 w m. Jodłówka klasy „D” km 0+014,00 – 2+468,00
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Pruchniku
Informację opublikował:Agnieszka Wojdyła
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:13.02.2019 16:26

Rejestr zmian dokumentu

pokaż