Sukcesywna dostawa kruszywa drogowego, budowlanego oraz betonu na potrzeby Gminy Pruchnik w 2019 roku

Sukcesywna dostawa kruszywa drogowego, budowlanego oraz betonu na potrzeby Gminy Pruchnik w 2019 roku

SIWZ I ZAŁĄCZNIKI:

ZAŁĄCZNIK NR 1 formularz ofertowy

ZAŁĄCZNIK NR 2 wzór umowy

ZAŁĄCZNIK NR 3 przykładowy wzór zobowiązania

ZAŁĄCZNIK NR 4 wykaz podwykonawców

ZAŁĄCZNIK NR 5 oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

ZAŁĄCZNIK NR 6 oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

ZAŁĄCZNIK NR 7 wzór oświadczenia o przynależności do grupy kapitałowej

ZAŁĄCZNIK NR 8 kosztorys ofertowy w EXCELU do WYCENY (zawiera 2 arkusze)

 

 

 

SIWZ WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI ZNAJDUJE SIĘ DO POBRANIA PONIŻEJ

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Sukcesywna dostawa kruszywa drogowego, budowlanego oraz betonu na potrzeby Gminy Pruchnik w 2019 roku
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Pruchniku
Informację opublikował:Agnieszka Wojdyła
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:14.02.2019 12:40