UCHWAŁA Nr IV/17/2019

Rady Miejskiej w Pruchniku
z dnia 14 stycznia 2019 r.

w sprawie: zmiany uchwały z dnia 9 grudnia 2016 r. Nr XXIV/162/2016 ws ustalenia wysokości diety dla Sołtysów i Przewodniczących Rad Osiedla Gminy Pruchnik.

Działając na podstawie art. 18 ust.2 pkt 9 lit. e w zw. z art. 24e ust. 1 i art. 25 ust. 4 oraz art 37b ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r. poz. 994 – tj. ze zm.),

Rada Miejska w Pruchniku
UCHWALA CO NASTĘPUJE
:

§ 1.

W uchwale Rady Miejskiej w Pruchniku z dnia 9 grudnia 2016 r. Nr XXIV/162/2016 po § 2 dodaje się § 2a w brzmieniu: „Dieta wskazana w § 2 przysługuje w kwocie 50 zł, jeżeli funkcję Sołtysa lub Przewodniczącego Rady Osiedla pełni Radny Rady Miejskiej w Pruchniku.”

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zmiana uchwały z dnia 9 grudnia 2016 r. Nr XXIV/162/2016 ws ustalenia wysokości diety dla Sołtysów i Przewodniczących Rad Osiedla Gminy Pruchnik
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Administrator BIP
Data publikacji:14.01.2019 08:00
Informację aktualizował:Administrator BIP
Data aktualizacji:14.01.2019 08:00