Zamiar przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Świebodnej.

UCHWAŁA Nr V/18/2019

Rady Miejskiej w Pruchniku
z dnia 15 lutego 2019 r.

w sprawie: zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Świebodnej.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) oraz art. 89 ust. 1, 3 i 9 oraz art. 29 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 996 z późn. zm.),

Rada Miejska w Pruchniku
UCHWALA CO NASTĘPUJE
:

§ 1.

  1. Zamierza się z dniem 31 sierpnia 2019 r. przekształcić Szkołę Podstawową im. Jana Pawła II w Świebodnej o stopniu organizacyjnym klas I-IV z oddziałem przedszkolnym, w Szkołę Filialną im. Jana Pawła II w Świebodnej o strukturze klas I-III z oddziałem przedszkolnym.
  2. Szkoła Filialna w Świebodnej zostanie włączona w strukturę organizacyjną Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej w Pruchniku.
  3. Obwód szkolny przekształconej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Świebodnej zostanie włączony do obwodu Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej w Pruchniku.

§ 2.

  1. Zobowiązuje się i upoważnia Burmistrza Pruchnika do dokonania czynności niezbędnych do przeprowadzenia przekształcenia szkoły.
  2. O zamiarze przekształcenia Szkoły Podstawowej w Świebodnej zawiadamia się w szczególności:
    1) Rodziców uczniów uczęszczających do Szkoły Podstawowej w Świebodnej;
    2) Podkarpackiego Kuratora Oświaty w Rzeszowie.
  3. W sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej w Świebodnej należy zasięgnąć opinii Podkarpackiego Kuratora Oświaty w Rzeszowie.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pruchnika.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zamiar przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Świebodnej.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Pruchniku
Informację opublikował:Administrator BIP
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:15.02.2019 06:30

Rejestr zmian dokumentu

pokaż