Zmiana uchwały Rady Gminy Pruchnik z dnia 30 grudnia 1997r. Nr 173/XXII/97 w sprawie określenia inkasentów oraz wynagrodzenia za inkaso podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od nieruchomości.

UCHWAŁA Nr V/20/2019

Rady Miejskiej w Pruchniku
z dnia 15 lutego 2019 r.

w sprawie: zmiany uchwały Rady Gminy Pruchnik z dnia 30 grudnia 1997r. Nr 173/XXII/97
w sprawie określenia inkasentów oraz wynagrodzenia za inkaso podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od nieruchomości.

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 994 ze zm.) w związku z art. 6b ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym (t. j. Dz. U. z 2017r., poz. 1892 ze zm.) art. 6 ust. 8 ustawy z dnia 30 października 2002 roku o podatku leśnym(t. j. Dz. U. z 2017r., poz. 1821) oraz art. 6 ust. 12ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1445 ze zm.) w związku z art. 9, art. 28 § 1 i § 4 i art. 31 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 800 ze zm.),

Rada Miejska w Pruchniku
UCHWALA CO NASTĘPUJE
:

§ 1.

Paragraf 2 uchwały Rady Gminy Pruchnik z dnia 30 grudnia 1997r. Nr 173/XXII/97 w sprawie określenia inkasentów oraz wynagrodzenia za inkaso podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od nieruchomości otrzymuje brzmienie:

㤠2.

 1. Ustala się inkasentów podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od nieruchomości na terenie Gminy Pruchnik w osobach:
  1. Pan Piotr Załucki na terenie Sołectwa Hawłowice,
  2. Pani Renata Pieszko na terenie Sołectwa Jodłówka,
  3. Pani Maria Wojdyło na terenie Sołectwa Jodłówka Parcelacja,
  4. Pan Zbigniew Szkoła na terenie Sołectwa Kramarzówka,
  5. Pan Marek Moskwa na terenie Osiedla Pruchnik Górny,
  6. Pani Alicja Kurzawa na terenie Sołectwa Rozbórz Długi,
  7. Pan Mateusz Dutka na terenie Sołectwa Rozbórz Okrągły,
  8. Pani Aneta Białogłowska na terenie Sołectwa Rzeplin,
  9. Pani Monika Dzięgielowska na terenie Sołectwa Świebodna.
 2. Inkasentem na terenie Osiedla Pruchnik Dolny jest Urząd Miejski w Pruchniku.”

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pruchnika.

§ 3.

Traci moc uchwała Rady Gminy Pruchnik z dnia 29 października 2010 r. nr 276/XLVI/2010 w sprawie zmiany uchwały nr 173/XXII/97 Rady Gminy Pruchnik.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

 

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zmiana uchwały Rady Gminy Pruchnik z dnia 30 grudnia 1997r. Nr 173/XXII/97 w sprawie określenia inkasentów oraz wynagrodzenia za inkaso podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od nieruchomości.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Pruchniku
Informację opublikował:Administrator BIP
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:15.02.2019 06:50

Rejestr zmian dokumentu

pokaż