Zarządzenie nr 78/2018 z dnia 4 grudnia 2018 roku

Zarządzenie Nr 78/2018
Burmistrza Pruchnika
z dnia 4.12.2018

w sprawie: powołania stałej komisji odbiorowej, której celem jest dokonywanie odbioru usług, robót budowlanych, robót remontowych, dostaw prowadzonych przez Gminę Pruchnik.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1.

 1. Powołuję stałą komisję, której celem jest dokonanie odbioru usług, robót budowlanych, robót remontowych, dostaw realizowanych na terenie gminy Pruchnik, w następującym składzie:
  • Józef Szkoła
  • Agnieszka Wojdyła
  • Justyna Gębalik
  • Robert Grządziel
  • Józef Chmielecki
  • Marcin Rymarz
  • Anna Piotrowicz
  • Krystian Bielecki
  • Joanna Porczak
  • Halina Halejcio
  • Justyna Szkoła
 2. W pracach komisji biorą również udział: wykonawca i/lub kierownik budowy i/lub inspektor nadzoru – jeżeli zostali powołani do danej inwestycji i/lub projektant jeśli sprawuje nadzór autorski.
 3. Komisja pracuje w składzie minimum trzech osób i spośród siebie może wybrać przewodniczącego komisji.

§ 2.

 

Zadaniem komisji będzie dokonanie czynności:

 • odbioru wykonywanych robót, usług, dostaw zgodnie z zawartą umową,
 • odbioru końcowego zrealizowanych zadań.

§ 3.

Traci moc Zarządzenie nr 61/2016 z dnia 30-12-2016 r..

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Pruchnika
mgr inż. Wacław Szkoła

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 78/2018 z dnia 4 grudnia 2018 roku
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Pruchniku
Informację opublikował:Administrator BIP
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:04.12.2018 21:08

Rejestr zmian dokumentu

pokaż