Zarządzenie nr 75/2018 z dnia 28 listopada 2018 roku

Zarządzenie Nr 75/2018
Burmistrza Pruchnika
z dnia 28.11.2018

w sprawie: wyznaczenia nauczyciela Gimnazjum Publicznego w Pruchniku zastępującego dyrektora szkoły podczas jego nieobecności.

Na podstawie art. 68 ust. 9 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996 ze zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1.

Wyznaczam Panią Wiolettę Grzech – Kędzior – dyplomowanego nauczyciela Gimnazjum Publicznego w Pruchniku do zastępowania dyrektora szkoły podczas jego nieobecności.

§ 2.

  1. Zastępstwo, o którym mowa w § 1 ustanawiam do dnia 31 sierpnia 2019 roku.
  2. Zastępstwo, o którym mowa w § 1 odbywa się w ramach dotychczasowych warunków pracy i płacy nauczyciela zastępującego.

§ 3

  1. Udzielam Pani Wioletcie Grzech – Kędzior pełnomocnictwa do wykonywania czynności prawnych związanych z prowadzeniem szkoły w zakresie kompetencji dyrektora szkoły, a w szczególności czynności określonych w art. 68 ustawy Prawo oświatowe.
  2. Upoważnienie dotyczy tylko tych czynności, które muszą być wykonane w czasie nieobecności dyrektora.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Pruchnika
mgr inż. Wacław Szkoła

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 75/2018 z dnia 28 listopada 2018 roku
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Pruchniku
Informację opublikował:Administrator BIP
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:28.11.2018 20:16

Rejestr zmian dokumentu

pokaż