Zarządzenie nr 63/2018 z dnia 4 października 2018 roku

Zarządzenie Nr 63/2018
Burmistrza Pruchnika
z dnia 4.10.2018

w sprawie: nominowania dyrektorów szkół/przedszkola do nagrody Burmistrza Pruchnika z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

Na podstawie art. 49 ust. 1 pkt. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 967) w związku z § 7 ust. 2 Regulaminu określającego tryb i kryteria przyznawania nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Pruchnik (załącznik do Uchwały Nr XLI/306/2018 Rady Miejskiej w Pruchniku z dnia 25 czerwca 2018 r.) zarządzam, co następuje:

§ 1.

Nominuję do nagrody Burmistrza Pruchnika z okazji Dnia Edukacji Narodowej z własnej inicjatywy:

  • Panią mgr Bożenę Szkołę – dyrektor Przedszkola Samorządowego Nr 1 w Pruchniku,
  • Pana mgr. Adama Olejarza – dyrektora Gimnazjum Publicznego w Pruchniku,
  • Pana mgr. Jerzego Wróbla – dyrektora Szkoły Podstawowej w Jodłówce,
  • Pana mgr. Jacka Włocha – dyrektora Szkoły Podstawowej w Kramarzówce.

 § 2.

Zlecam pracownikowi Urzędu Miejskiego w Pruchniku – inspektorowi ds. oświaty, przygotowanie opinii w sprawie spełnienia przez osobę nominowaną kryteriów, o których mowa w § 10 i § 11 ust. 2 cytowanego regulaminu.

 § 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Pruchnika
mgr inż. Wacław Szkoła

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 63/2018 z dnia 4 października 2018 roku
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Pruchniku
Informację opublikował:Administrator BIP
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:04.10.2018 23:38

Rejestr zmian dokumentu

pokaż