IZ 271/4/2019                                                                                                                                                      Pruchnik 28-02-2019 r.

INFORMACJA

o wyborze najkorzystniejszej oferty

Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) Gmina Pruchnik informuje, że postępowanie przetargowe

„Sukcesywna dostawa kruszywa drogowego, budowlanego oraz betonu na potrzeby Gminy Pruchnik w 2019 roku”

zostało rozstrzygnięte

część I – KRUSZYWA DROGOWE I BUDOWLANE

Jako najkorzystniejszą uznano ofertę firmy:

TRANS-BUD Potoczny Bartłomiej, ul. Polna 16, 37-560 Pruchnik. Powyższa oferta biorąc pod uwagę oceniane kryteria, została uznana za najkorzystniejszą. Zdobyła najwyższą liczbę punktów 100 oraz spełnia warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i jest zgodna z ustawą Prawo Zamówień Publicznych. Umowa w sprawie w/w zamówienia publicznego może zostać zawarta nie wcześniej niż 07-03-2019 roku.

Nr oferty

Firma (nazwa, adres wykonawcy, który złożył ofertę

Wartość oferty

 

Punkty przyznane w kryterium oceny ofert

P1 - kryterium cena 60%

P2 – termin dostawy – 40%

Ocena

Łączna punktacja

P1+P2

1

TRANS-BUD
Potoczny Bartłomiej

ul. Polna 16

37-560 Pruchnik

193171,50

         193171,50

P1= ----------------- *60= 60

      .  193171,50

P2 = do 24 godz. = 40 pkt

100

Pozostałe złożone oferty

Nr oferty

Firma (nazwa, adres wykonawcy, który złożył ofertę

Wartość oferty

Punkty przyznane w kryterium oceny ofert

P1 - kryterium cena 60%

P2 – termin dostawy – 40%

Ocena

Łączna punktacja

P1+P2

2

USŁUGI TRANSPORTOWE s.c. Tadeusz Rutkowski i Małgorzata Trębacz ul. Paderewskiego 1, 37-300 Leżajsk

251412,00

Oferta odrzucona

-

4

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Edyta Konik

ul. Poniatowskiego 49, 37-500 Jarosław

207378,00

         193171,50

P1= ----------------- *60= 55,89

      .  207378,00

P2 = do 24 godz. = 40 pkt

95,89

Poza wyżej wymienionymi ofertami, nie wpłynęła żadna oferta. W niniejszym postępowaniu nie wykluczono żadnego Wykonawcy, odrzucono ofertę nr 2.

część II – BETON

Jako najkorzystniejszą uznano ofertę firmy:

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Edyta Konik ul. Poniatowskiego 49, 37-500 Jarosław.  Powyższa oferta biorąc pod uwagę oceniane kryteria, została uznana za najkorzystniejszą. Zdobyła najwyższą liczbę punktów 100 oraz spełnia warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i jest zgodna z ustawą Prawo Zamówień Publicznych. Umowa w sprawie w/w zamówienia publicznego może zostać zawarta nie wcześniej niż 07-03-2019 roku.

Nr oferty

Firma (nazwa, adres wykonawcy, który złożył ofertę

Wartość oferty

 

Punkty przyznane w kryterium oceny ofert

P1 - kryterium cena 60%

P2 – termin dostawy – 40%

Ocena

Łączna punktacja

P1+P2

4

„Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe
Edyta Konik
ul. Poniatowskiego 49, 37-500 Jarosław

115927,50

          115927,50

P1= ----------------- *60= 60

          115927,50

P2 = do 24 godz. = 40 pkt

100

Pozostałe złożone oferty

Nr oferty

Firma (nazwa, adres wykonawcy, który złożył ofertę

Wartość oferty

Punkty przyznane w kryterium oceny ofert

P1 - kryterium cena 60%

P2 – termin dostawy – 40%

Ocena

Łączna punktacja

P1+P2

3

TRANSBET BETONIARNIE Sp. z o.o. Sp.k.
ul. Topolowa 5, 37-700 Przemyśl

122661,75

          115927,50

P1= ----------------- *60= 56,71

          122661,75

P2 = 24 godz. = 40 pkt

96,71

Poza wyżej wymienionymi ofertami, nie wpłynęła żadna oferta. W niniejszym postępowaniu nie wykluczono żadnego Wykonawcy i nie odrzucono żadnej oferty.

 

Burmistrz Pruchnika

mgr inż. Wacław Szkoła

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Sukcesywna dostawa kruszywa drogowego, budowlanego oraz betonu na potrzeby Gminy Pruchnik w 2019 roku
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Agnieszka Wojdyła
Data publikacji:28.02.2019 11:44
Informację aktualizował:Agnieszka Wojdyła
Data aktualizacji:28.02.2019 11:44