Ogłoszenie nr 510052605-N-2019 z dnia 19-03-2019 r.
Gmina Pruchnik: Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej Nr 111674R Pruchnik Górny – Poprzeczka ul. Św. Floriana w Pruchniku oraz drogi gminnej na działkach nr ewid. 613, 618/2 w m. Jodłówka klasy „D” km 0+014,00 – 2+468,00

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 513505-N-2019...........................
 
Pełna treść ogloszeia o udzieleniu zamówienia znajduje się do pobrania poniżej.

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej Nr 111674R Pruchnik Górny – Poprzeczka ul. Św. Floriana w Pruchniku oraz drogi gminnej na działkach nr ewid. 613, 618/2 w m. Jodłówka klasy „D” km 0+014,00 – 2+468,00
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Agnieszka Wojdyła
Data publikacji:19.03.2019 11:33
Informację aktualizował:Agnieszka Wojdyła
Data aktualizacji:05.02.2020 17:32