Rozbudowa budynku szkoły o salę gimnastyczną wraz z łącznikiem w Jodłówce

Ogłoszenie nr 527876-N-2019 z dnia 2019-03-20 r.
 

Gmina Pruchnik: Rozbudowa budynku szkoły o salę gimnastyczną wraz z łącznikiem w Jodłówce
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie


Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie...............................
 
 
PEŁNA TREŚĆ OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU ZNAJDUJE SIĘ DO POBRANIA W ZAŁĄCZNIKU PONIŻEJ

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Rozbudowa budynku szkoły o salę gimnastyczną wraz z łącznikiem w Jodłówce
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Pruchniku
Informację opublikował:Agnieszka Wojdyła
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:20.03.2019 16:22

Rejestr zmian dokumentu

pokaż