Rozbudowa budynku szkoły o salę gimnastyczną wraz z łącznikiem w Jodłówce

Rozbudowa budynku szkoły o salę gimnastyczną wraz z łącznikiem w Jodłówce


SIWZ I ZAŁĄCZNIKI -> Pobierz

 1. ZAŁĄCZNIK NR 1 dokumentacja techniczna wraz z pozwolenie na budowę
 2. ZAŁĄCZNIK NR 2 wzór umowy
 3. ZAŁĄCZNIK NR 3 formularz ofertowy
 4. ZAŁĄCZNIK NR 4 wykaz podwykonawców
 5. ZAŁĄCZNIK NR 5 oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
 6. ZAŁĄCZNIK NR 6 oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
 7. ZAŁĄCZNIK NR 7 wzór oświadczenia o przynależności do grupy kapitałowej
 8. ZAŁĄCZNIK NR 8 przykładowy wzór zobowiązania
 9. ZAŁĄCZNIK NR 9 przedmiar/kosztorys ofertowy w EXCELU do WYCENY - (5 arkuszy)
 10. ZAŁĄCZNIK NR 10 harmonogram realizacji zadania
 11. ZAŁĄCZNIK NR 11 wykaz wykonanych robót
 12. ZAŁĄCZNIK NR 12 wykaz osób

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Rozbudowa budynku szkoły o salę gimnastyczną wraz z łącznikiem w Jodłówce
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Pruchniku
Informację opublikował:Agnieszka Wojdyła
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:20.03.2019 16:33

Rejestr zmian dokumentu

pokaż